Make your own free website on Tripod.com

 

Album: Grapefruit

Producido por Kanno Yoko
A&R - Sasaki Shiro, Inoue Yukako
Grabación Coordinada por Ota Toshiaki
Manager del artista - Nishmura Saeko 
Grabado Por:
    Akagawa Shinichi
    Yabuhara Masashi
    Sasahara Yoshikazu
    Okuhara Hideaki
    Franco Patrignani
Mezclado Por:
    Akagawa Shinichi
    Yabuhara Masashi
 Asistentes:
    Ishimoto Yukie
    Alessandro Ara Benedetti
    Nick Friend
Mezclado y Grabado en:
    Victor Studio, Capri Degital Studio (Italy)
    Studio Forum
Masterizado por Kawaski Hiroshi

CANCIONES

1. Feel Myself 
--------------------
Teclados - Kanno Yoko
Batería - Miyata Shigeo
Bajo - Watanabe Hitoshi
Guitarra - Imahori Tsuneo
Guitarra - Furukawa Masayoshi
Sintetizador - Urata Keishi
Percusiones - Kakehashi Ikuo
Trompeta - Araki Toshio
Trombón - Murata Yoichi
                        Sax Alto - Yamamoto Takuo
2. I And I 
-------------------
Teclados - Kanno Yoko
Batería - Hiragakura Yoshie
Bajo - Watanabe Hitoshi
Guitarra - Imahori Tsuneo
Sintetizador - Urata Keishi
Cuerdas - Shinozaki Masatsugu Group
Percusiones - Misawa Mataro 
3. Grapefruit
-------------------
Teclados - Kanno Yoko
Bajo - Watanabe Hitoshi
Guitarra - Imahori Tsuneo
Sintetizador - Urata Keishi 
4. Migi Hoppe no Nikibi
----------------------------------
Teclado - Kanno Yoko
Batería - Hiragakura Yoshie
Bajo - Watanabe Hitoshi
Guitarra - Imahori Tsuneo
Sintetizador - Urata Keishi
Cuerdas - Shinozaki Masatsugu Group
Percusiones - Misawa Mataro
5. Pocket o Kara ni Shite
-----------------------------------
Teclado - Kanno Yoko
Batería - Miyata Shigeo
Bajo y Mandolina - Watanabe Hitoshi
Guitarra A. - Furukawa Masayoshi
Percusiones- Okabe Yoichi
Sintetizador - Urata Keishi & Sakamoto Syunsuke
 6. Orange Iro to Yubikiri
----------------------------------
Teclados - Kanno Yoko
Batería - Sano Yasuo
Bajo - Watanabe Hitoshi
Guitarra - Imahori Tsuneo
Sintetizador - Urata Keishi 
7. Aoi Hitomi
---------------------
Teclados y Acordeon - Kanno Yoko
Sintetizador - Urata Keishi
Cuerdas - Goto Yuichiro Group 
8. Yakusoku wa Iranai
--------------------------------
Teclado - Kanno Yoko
Guitarra A. - Furukawa Masayoshi
Sintetizador - Urata Keishi & Sakamoto Syunsuke
Segundas Voces - Gabriela Robin
9. My Best Friend
--------------------------
Teclados - Kanno Yoko
Batería - Miyata Shigeo
Bajo y Mandolina - Watanabe Hitoshi
Guitarra A. - Furukawa Masayoshi
Percusiones - Okabe Yoichi
Cuerdas - Miembros de L 'Orchestra Dell 'Unione Musicisti Roma
10. Kaze ga Fuku Hi
------------------------------
Teclados - Kanno Yoko
Batería - Sano Yasuo
Bajo - Watanabe Hitoshi
Guitarra - Imahori Tsuneo
Sintetizador - Urata Keishi
Cuerno Inglés - Shibayama Hiroshi 
11. Sono Mamade Iin da
-----------------------------------
Teclados - Kanno Yoko
Guitarra - Imahori Tsuneo
Sintetizador - Urata Keishi 

ir a:
Canciones
Discografía